Духовенство Мазаев Ермил Семёнович Фото

Мазаев Ермил Семёнович

Яков и Ермил Мазаевы в семинарии

Ермил Мазаев, брат отца Якова Мазаева. 1915 г.

Семья священника Ермила Мазаева